De contributie bedraagt voor junioren en senioren € 9,00 per maand.
Hiervoor kan men de groepstrainingen op de maandag in Eys en woensdag in Vaals volgen.
De contributie kan enkel per automatisch incasso voldaan worden, en wordt maandelijks ingehouden.